Haworthia attenuata v. radula - хавортия аттенуата разн. радула
Haworthia attenuata radula

 Дата последнего изменения - 17.11.2013